1. De duur van de wedstrijden is 1 x 20 minuten zonder wisseling van speelhelft. Begin en einde der wedstrijden worden centraal geregeld. Hiervan kan niet worden afgeweken, behalve indien er aan het einde van de wedstrijd een strafbal is toegekend.
 2. De Dames spelen in 4 poules.
 3. De Heren spelen in 4 poules.
 4. Mixed teams spelen in 1 poule, (minimaal 5 dames per team; de wedstrijden worden gespeeld met minimaal 5 dames in het spel.)
 5. De finales duren 2 x 15 minuten met wisseling van speelhelft
  Bij onbesliste stand volgen er NIEUWE en spectaculaire shoot-outs.
  Elk team neemt 3 shoot-outs, indien de stand dan no onbeslist is wordt er om en om een shoot-out genomen totdat er iemand mist!
 6. Bij gelijk eindigen in de poule is het doelsaldo beslissend. Indien ook het doelsaldo gelijk is, wordt het onderling resultaat als bepalend beschouwd.
  Is er dan nog geen beslissing, dan volgen er strafballen..
 7. De elftallen moeten op tijd op het veld aanwezig zijn.
 8. Er wordt gespeeld volgens de regels van de K.N.H.B..
  Bij uitzondering bepaalt de organisatie, waarbij sportiviteit centraal staat.
 9. Winst is 3 punten, gelijkspel is 1 punt en verlies is 0 punten.
 10. Indien er een wedstrijd gespeeld wordt tegen een andere tegenstander dan
  in het programma opgenomen. Als deze uitslag wordt doorgegeven, dan
  geldt deze uitslag als die van de te spelen wedstrijd.
 11. Indien een team zich schuldig maakt aan ongeregeldheden tijdens het toernooi, worden zij uitgesloten van deelname aan (halve) finalewedstrijden.
 12. Uitslagen dienen door de teamcaptains bij de info balie te worden doorgegeven, tot uiterlijk 1 uur na de wedstrijd. Indien dit niet gebeurd zal de stand 0-0 verschijnen en gehandhaafd blijven.
 13. Voor gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.