Beste deelnemers van OET,

Wij vinden het belangrijk om jullie op voorhand van een aantal “huisregels” op de hoogte te stellen. Omdat we met meer dan 1000 deelnemers gebruik maken van het complex van Oranje Rood, moeten we een aantal dingen afspreken. In de afgelopen jaren hebben wij als organisatie gemerkt dat er bepaalde handelingen plaatsvinden die naar ons weten NIET thuis horen op een gezellig – hockeytoernooi zoals OET, daarom zijn wij vanaf dit jaar genoodzaakt op huisregels op te stellen.

• Wij hanteren op ons hockeytoernooi een ‘zero tolerance’ beleid.
• Drugs zijn op het hockeyterrein verboden. Bij het aantreffen hiervan wordt er aangifte gedaan bij de politie. 
• Het is verboden om eigen eet- en drinkwaren mee te nemen rond het clubhuis.
• De organisatie behoudt zich het recht voor eenieder de toegang te weigeren of te verwijderen van het evenement.
• Bij constatering van intimiderend gedrag of andere vormen van agressie volgt altijd uitzetting van het terrein.
• Het is verboden het volgende mee te nemen naar het evenement: harddrugs, spuitbussen en andere vloeibare middelen, vuurwerk, glaswerk, (vuur)wapens, andere gevaarlijke voorwerpen en zelf meegenomen alcohol.
• Het is verboden handel te drijven op en rond het festivalterrein zonder toestemming van de organisatie. 
• De organisatie, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel of materiële schade die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden. Noch binnen, noch buiten het terrein of locatie. 
• Harde muziek kan gehoorschade veroorzaken. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor kunnen optreden aan het gehoor.
• Er wordt in het weekend goed voor jullie gezorgd. Zorgen jullie daarom ook goed voor het terras en de tribune. Ruim zelf de bordjes, wegwerp glazen en overige zaken op die je niet gebruikt. Er staan voldoende containers voor het deponeren van afval.
• Parkeren is alleen toegestaan op het parkeerterrein van het sportpark. Op de toegangsweg naast het Motel en voor de slagboom op het parkeerterrein geldt naast het parkeerverbod een wegsleepregeling. Er wordt niet gewaarschuwd! Parkeren alleen in de vakken. Voor de beveiliging van de auto’s is het parkeerterrein op zaterdagavond vanaf 21 :00 uur en op zondag vanaf 13:00 uur bewaakt door de “hondenbrigade.
• Er worden nooit verkochte consumptiebonnen teruggenomen. Tevens vindt er geen restitutie plaats van (aan)betalingen.
• Tijdens het toernooi lopen er mensen die er voor zorgen dat de goede sfeer gehandhaafd blijft. Deze mensen zijn er voor jullie plezier!
In situaties waar de huisregels niet in voorzien,beslist de organisatie cq. de beveiliging over te nemen maatregelen.
 
Dit jaar zal er ook een strengere controle zijn op bandjes. Dit vanwege grote interesse vanuit “dagbezoekers” die ook willen meegenieten van dit prachtige feest. Wij willen namelijk de kwaliteit waarborgen en dat jullie als betalende deelnemers hier volle teugen van kunnen genieten. Deelnemers/bezoekers zonder bandje zullen dan ook verzocht worden om een bandje te kopen en anders worden zij verzocht het terrein te verlaten.
 
In de bijlage is een brief toegevoegd die we in samenwerking met Hotel van de Valk en gemeente Eindhoven hebben opgesteld.
Ik verwacht hier van iedereen medewerking in en zich gedraagt binnen de normen van het hotel die hun kamers beschikbaar stellen.
 
Het allerbelangrijkste waar wij als organisatie naar streven is: dat jullie op het mooiste weekend van het jaar weer onwijs genieten van en met elkaar!
Wij gaan er vanuit dat jullie als aanvoerders zorg dragen dat dit reglement met het team gedeeld wordt.
 

Met vriendelijke groet,
Renee Borst

Voorzitter OET Organisatie