Tarieven kampeerterrein.
1 of 2-persoonstent: EUR 15,00
3 of 4-persoonstent: EUR 20,00
5 of 6-persoonstent: EUR 25,00
groter: EUR 50,00

Daarnaast betaal je EUR 5,00 per persoon per nacht.

Punt 1.
Kampeerders dienen rekening te houden met de andere kampeerders en omwonenden en dus geluidsoverlast te beperken. Tussen 23.00 en 8.00 uur moet het stil zijn. Na 2.00 uur ‘s nachts moet er absolute rust zijn op het terrein.

Punt 2.
Het gebruik van alcohol ten strengste verboden op het terrein van 23:00h tot 08:00h.

Punt 3.
Het plaatsen van tenten is alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven gebieden.

Punt 4.
Bij aanmelding van het team ontvang je per tent een sticker met een nummer. Deze dienen op de tenten geplakt te worden en de hele periode zichtbaar te zijn.

Punt 5.
Op het terrein wordt ook ‘s nachts gesurveilleerd. Bij ongeregeldheden is de staf bevoegd personen van het terrein te verwijderen en hun de toegang te ontzeggen voor de rest van het toernooi. Zo nodig wordt hierbij de politie ingeschakeld.

Punt 6.
Je dient de begroeiing te respecteren en het is verboden iets aan bomen of heggen te bevestigen, takken af te snijden, te graven of zelf afgrenzingen te maken. Alle schade zal op de daarvoor verantwoordelijke persoon verhaald worden. In voortenten mogen alleen luchtdoorlatende grondzeilen worden gelegd. Afval moet in dichtgebonden zakken worden gedeponeerd in de grijze container. Laat afvalwater niet in de buurt van je tent lopen. De staanplaats dient na gebruik in de oorspronkelijke staat afgeleverd te worden.

Punt 7.
Open vuur is absoluut verboden. Ook het gebruik van barbecues is niet toegestaan. Brandblussers kun je vinden bij het clubhuis en kunnen bij brand door iedereen gebruikt worden. Waarschuw bij brand meteen de medewerkers.

Punt 8.
De kampeerders dienen de gebruikelijke maatregelen te treffen om hun eigendommen veilig te stellen. De kampeerders zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor vernieling, beschadiging, vermissing en diefstal van goederen die zich op de camping bevinden. Ook voor ongevallen van mens en dier zijn wij niet aansprakelijk.

Punt 9.
Er mogen geen auto’s op het kampeerterrein.

Punt 10.
Het kamperen gebeurt onder toezicht van de Hockeyclub Oranje Rood. De gemeente Eindhoven en de organisatie van OET aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebeurtenissen of zaken die uit het kamperen voortvloeien. Zet de vergunning voor de camping niet op het spel en hou je aan de regels.