In 1971 werd een hockeyelftal opgericht, bestaande uit een aantal vrienden die elkaar ieder weekend troffen bij café “Oud Eindhoven”. Enkele wisten wat een hockeybal was, maar de meerderheid deed mee voor de gezelligheid. Omdat wij ons wilden onderscheiden van andere elftallen, werd al snel het besluit genomen om een hockey toernooi te organiseren wat zijn weerga niet zou kennen. Hiermede was het “OUD EINDHOVEN TOERNOOI” geboren.

Het eerste jaar boden wij alle spelers een tweedaags toernooi, waarvoor slechts fl. 27,50 betaald hoefde te worden. Hiervoor werd twee dagen lang gratis drank geschonken en werd er tevens op zaterdagavond een diner geserveerd. Als elftal stonden wij gezamenlijk garant voor de kosten.

De enorme inzet van alle spelers van ons elftal en de “een voor allen, allen voor een” mentaliteit heeft binnen de kortste keren een groot evenement opgeleverd dat in heel Nederland en België bekend werd. De gezelligheid stond voorop, maar tevens werd er nog goed gespeeld ook.

Na enkele jaren werd de vlag overgegeven aan jongere elftallen die het toernooi enorm hebben uitgebouwd tot datgene wat het nu is.
Ik denk dat er weinig toernooien zijn die het 45 jaar lang volhouden en daarom willen wij alle organisatie comitees die aan dit succes hebben meegewerkt van harte complimenteren met dit succes.

Namens de organisatie “Oud Eindhoven Toernooi” van het eerste uur.

Frank van Tulder

Commissieleden

We willen onze “oud” organisatoren ontzetten bedanken voor hun grote inzet van het afgelopen jaar en de geweldige organisatie!

De nieuwe commissie is een gelegenheidsmix van voormalige organisatoren en nieuwe enthousiaste leden, die zich weer voor de volle OET gaan inzetten!!